ÖVERBY SAMFÄLLIGHET


Överby Samfällighetsförening förvaltar 26 ha skog, mark och badplatser för alla överbybors trivsel

Badviken, Överby

ENGAGEMANG


Resarö och Överby är en fantastisk plats att bo på och möjligheten att påverka är större än du tror. För den som vill vara med att påverka och göra Överby ännu bättre finns det plats i styrelsen. Vi har vakanser som både ledamöter och suppleanter. ARBETE

ÖSF söker ungdomar eller för den delen vuxna för att utföra underhållsarbete på våra anläggningar. Tex. olja bryggor eller enklare reparationsarbeten. Lön enligt överenskommelse.


Hör av dig till sekreterare@overbysamfallighet.se med intresseanmälan!Vet du att vi inte har din mail adress? Skicka den till kassor@overbysamfallighet.se på en gång så kommer all framtida kommunikation den vägen.

Badviken, Överby

Skötsel av våra områden


För flera av våra områden finns det medlemmar som känner och tar ett särskilt ansvar. Bl.a. området vid Överbyslingan/ Tvåbackarsväg, Mysbryggan och Trälhavsbryggan.

Vi är glada att våra medlemmar tar ansvar för att påverka hur de har det i sitt närområde!
Det vinner vi alla på!

Upptäck våra stigar


Överby samfällighet har iordningsställt ett antal stigar för att göra Överby mer tillängligt för alla. Stigarna är i de flesta fall uppmärkta med en ljusblå skylt med ÖSF´s logotyp kompletterat med ljusblå prickar på träd utmed stigen.