ÖVERBY SAMFÄLLIGHET


Överby Samfällighetsförening förvaltar 26 ha skog, mark och badplatser för alla överbybors trivsel

Badviken, Överby

Badviken, Överby

Skötsel av våra områden


För flera av våra områden finns det medlemmar som känner och tar ett särskilt ansvar. Bl.a. området vid Överbyslingan/ Tvåbackarsväg, Mysbryggan och Trälhavsbryggan.

Vi är glada att våra medlemmar tar ansvar för att påverka hur de har det i sitt närområde!
Det vinner vi alla på!

Upptäck våra stigar


Överby samfällighet har iordningsställt ett antal stigar för att göra Överby mer tillängligt för alla. Stigarna är i de flesta fall uppmärkta med en ljusblå skylt med ÖSF´s logotyp kompletterat med ljusblå prickar på träd utmed stigen.