Vad är en samfällighetsförening?
En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. Ägandet hör till fastigheten och är inte valbart för fastighetsägaren.
Vill du läsa mer om samfälligheter och samfällighetsföreningar kan du gör det på Lantmäteriets webbsida.

Om oss

Överby samfällighet bildades för att förvalta marken i GA:12.

Överby samfällighet förvaltar 26 ha mark och strand åt alla Överbybor. Vi strävar efter att bevara karaktären på Överby med dess lantliga karraktär där naturen och vattnet är naturliga inslag och där alla har tillgång till vatten och bad.

Samfälligheten sköter också de fina busskurerna som finns vid Överby och Resarö Bollplan och de platser där vi har våra postlådor.

Styrelsen


Ordförande Lars Kling

ordforande@overbysamfallighet.se


Vice ordförande Hans Michaelsen

viceordforande@overbysamfallighet.se


Sekreterare Jan Knutola

sekreterare@overbysamfallighet.se


Kassör Lisa Holmén

kassor@overbysamfallighet.se


Ledamot Anders Lindved

ledamot1@overbysamfallighet.se


Suppleant Nils-Erik Mårtensson

Suppleant Henrik Harrling


Revisor Lars Nilsson

Revisor Göran Johansson


Valberedning Vakant

Vill du komma i kontakt med styrelsen?